Laická diagnostika skoliozy

01.11.2010 18:32

 

Vyšetřete dítě svlečené do půl pasu a dívejte se na ně zezadu když stojí zcela uvolněně a pak v předklonu. Všimněte si jednotlivých charakteristických znaků a odpovězte si na níže uvedené otázky, které Vám mohou napomoci k laické diagnostice skoliózy.

Ve stoje:

  • Je jedno rameno výše než druhé?
  • Je jedna lopatka výše než druhá, nebo vyčnívá více než druhá?
  • Jsou boky symetrické? ( při stoji, když jsou ruce volně spuštěny vedle těla by měla být stejná vzdálenost rukou od boků )
  • Zdá se, že je pánev na jedné straně výše než na druhé?
  • Je páteř rovná? 
V předklonu:
  • Je páteř rovná?
  • Je přítomná jakákoliv asymetrie trupu ?
  • Je pravá strana hrudníku nebo oblasti bederní páteře výše nebo níže než levá, nebo jinak deformovaná ?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli kladně, navštivte svého lékaře a sdělte mu své obavy. Lékař by vás měl doporučit na ortopedické vyšetření.