Operace plotének nic neřeší

01.11.2010 18:34

Ve prospěch konzervativního postupu hovoří především tyto skutečnosti:

  • Téměř polovina populace má klinicky „němý" výhřez meziobratlové plotny.
  • U řady pacientů s CT či MR prokázaným výhřezem plotny neodpovídá strana  výhřezu straně klinických obtíží pacienta.
  • U početné skupiny pacientů, u kterých se klinický stav zcela upravil, zůstal nález výhřezu plotny v obraze CT naprosto stejný jako v období    maximálních bolestí a plně rozvinutých klinických příznaků.
  • Okamžitý efekt operace není dostatečným důvodem k jejímu upřednostnění před konzervativními postupy, u kterých odpadá riziko pooperačních komplikací.
  • Studie provedená s odstupem pěti let od operace výhřezu plotny prokázala, že 1/3 operovaných je lepší než neoperovaní, 1/3 stejná a 1/3 dokonce horší
  • Studie provedená pomocí MR u pacientů s klinicky se projevujícím výhřezem plotny prokázala, že vyhřezlá část plotny se může za nějaký čas sama upravit a téměř 90% pacientů se během šesti týdnů spontánně uzdraví. Jen 10% pacientů s výhřezem plotny, provázeným klinickými příznaky, je určeno k operačnímu řešení.
  • U 10-15% operovaných se postupně objeví dlouhodobý katastrofální stav s vývojem „osobnosti s chronickou bolestí", který je neřešitelný a je velkým utrpením pro nemocné i lékaře. Vedle konstitučního sklonu k výraznému jizvení je velmi často hlavním problémem osobnostní charakteristika samotného pacienta.
  • Nadšení pro operační léčbu zpochybňuje i dlouhodobý výzkum provedený na 280 pacientech H. Weberem z Ullevaal Hospital v Oslo a publikovaný v roce 1983. Ačkoli se zlepšení a ústup bolesti u operovaných pacientů dostavily mnohem rychleji než u pacientů léčených konzervativně, rozdíly mezi nimi se postupem času zcela setřely a při hodnocení provedeném v odstupu čtyř a deseti let již nebylo možné obě skupiny odlišit.

    

       Autor: MUDr. Jan Hnízdil
      Oddělení psychosomatické rehabilitace a léčby bolesti
      Psychologická klinika, Praha
      Lékařské listy 29/05