Rehabilitace....pomůže??

01.04.2009 17:52

Mnoho z nás, kteří se s bolestí zad svěřili lékaři, slyšelo z jeho úst větu: pošlu vás na rehabilitaci. Dokáže opravdu rehabilitace pomoci? A co vlastně rehabilitace je?
Rehabilitace – krátká definice tohoto lékařského oboru říká: „Rehabilitace je obnova plnohodnotného tělesného a duševního života člověka po úrazu, nemoci nebo zmírnění následků úrazu či nemoci.“ Jak vyplývá z předcházející definice, rehabilitace se nezaměřuje jen na pohybové ústrojí nemocných. Do rehabilitace patří např. i činnost logopedů, kteří se starají o pacienty s poruchami výslovnosti, zejména po cévních mozkových příhodách.
„Včasná a správně odborně vedená rehabilitace pomáhá zkvalitnit pohybový aparát, velmi výrazně ovlivňuje bolest. Pacienti často mohou vysadit léky, bez kterých dříve nemohli fungovat. Dokáže zlepšit i paměťové schopnosti, zvýší prokrvení mozku,“ vysvětluje Jan Šlechta, fyzioterapeut z Černošic u Prahy .

https://www.casopisgenerace.cz/