Průzkum úspěšnosti terapie

Ve dnech od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 proběhl průzkum úspěšnosti mé metody.

Průzkum provedla paní Jana Valterová formou telefonického dotazování.

Úspěšnost mé metody je 75,21%

 

Výsledky průzkumu