Kontrolní MR našeho pacienta - bez výhřezu

12.03.2014 08:35

Další nález z MR, který opět potvrzuje, že má metoda je funkční. Na snímcích z MR můžete vidět, že po roce terapie je nález čistý - bez výhřezu.

                                           Před                                                               Po