Operace plotének nic neřeší

15.08.2010 18:19

 

Ve prospěch konzervativního postupu hovoří především tyto skutečnosti:

  * Téměř polovina populace má klinicky „němý" výhřez
    meziobratlové plotny.


  * U řady pacientů s CT či MR prokázaným výhřezem plotny
    neodpovídá strana 
výhřezu straně klinických obtíží pacienta.


  * U početné skupiny pacientů, u kterých se klinický stav zcela
    upravil,
zůstal nález výhřezu plotny v obraze CT naprosto
    stejný jako v období maximálních
bolestí a plně rozvinutých
    klinických příznaků.


  * Okamžitý efekt operace není dostatečným důvodem k jejímu
    upřednostnění
před konzervativními postupy, u kterých
    odpadá riziko pooperačních komplikací.


  * Studie provedená s odstupem pěti let od operace výhřezu
    plotny prokázala,
že 1/3 operovaných je lepší než
    neoperovaní, 1/3 stejná a 1/3 dokonce horší


  * Studie provedená pomocí MR u pacientů s klinicky se
    projevujícím
výhřezem plotny prokázala, že vyhřezlá část
    plotny se může za nějaký čas sama
upravit a téměř
    90% pacientů se během šesti týdnů spontánně uzdraví.
   Jen 10% pacientů
s výhřezem plotny, provázeným klinickými
   příznaky, je určeno k operačnímu
řešení.


  * U 10-15% operovaných se postupně objeví dlouhodobý
    katastrofální stav s
vývojem „osobnosti s chronickou bolestí",
    který je neřešitelný a je velkým
utrpením pro nemocné
    i lékaře. Vedle konstitučního sklonu k výraznému
jizvení
    je
velmi často hlavním problémem osobnostní charakteristika
    samotného
pacienta.


  * Nadšení pro operační léčbu zpochybňuje i dlouhodobý výzkum
    provedený na
280 pacientech H. Weberem z Ullevaal Hospital
    v Oslo a publikovaný v roce 1983.
Ačkoli se zlepšení a ústup
    bolesti u operovaných pacientů dostavily mnohem
rychleji než
    u pacientů léčených konzervativně, rozdíly mezi nimi
    se
postupem času zcela setřely a při hodnocení provedeném
    v odstupu čtyř a deseti let
již nebylo možné obě skupiny
    odlišit.

    

    Autor: MUDr. Jan Hnízdil
    Oddělení psychosomatické rehabilitace a léčby bolesti
    Psychologická klinika, Praha
    Lékařské listy 29/05