Pětina Čechů má dlouhodobé zdravotní obtíže

09.05.2012 09:05

Bezmála pětina lidí v České republice přiznává, že měla loni zdravotní potíže dlouhodobějšího charakteru. Ze šetření, které mezi 30 000 lidmi v produktivním věku provedl Český statistický úřad (ČSÚ), plyne, že nejčastěji lidé uvádějí bolesti zad, pohybového ústrojí, srdce a oběhové soustavy. ČSÚ ze vzorku odhaduje, že dlouhodobější zdravotní zdravotní problémy mohou v ČR trápit více než 1,34 miliónu lidí.

 

Hlavní problém představují bolesti zad. Následují potíže s končetinami. Onemocnění pohybového aparátu a oběhové soustavy označily za hlavní příčinu svých potíží přes tři pětiny dotázaných.

Problém se zády a krkem mohlo podle zjištění statistiků mít 295 100 lidí v produktivním věku. Potíže s horními a dolními končetinami by mohlo být hlavním zdravotním problémem 273 900 osob. Především nemoci srdce a cév podle průzkumu mohou trápit 255 500 Čechů a Češek, bolesti hlavy pak 31 700 a potíže se žaludkem 65 800 osob.  Hlavně psychické problémy včetně depresí mohou sužovat 49 000 lidí v produktivním věku od 15 do 64 let.

Na potíže se zády si nejčastěji stěžovali čtyřicátníci, na deprese a psychické problémy lidé mezi 25 a 29 lety, na nemoci srdce a cév šedesátníci.

Zdravotní potíže pociťovaly častěji ženy. Zmínilo se o nich bezmála 20 procent z nich. U mužů to bylo 17 procent. S rostoucím věkem pak problémů začíná výrazně přibývat. Zatímco krátce před třicítkou je má každý patnáctý člověk, o deset let později je to zhruba každý devátý. Před padesátkou dlouhodobější zdravotní omezení trápí už skoro každého pátého muže a každou čtvrtou ženu. Ve věku od 60 do 64 let nějakou dlouhodobější nemocí trpí přes dvě pětiny dotázaných.

"Do důchodu tedy odchází značný počet mužů a žen, kteří jsou podle svého názoru dlouhodobě nemocní," uvedli autoři.

Roli hraje i vzdělání a to, zda má člověk zaměstnání

Roli nehraje jen věk, ale i vzdělání. Čím je vyšší, tím nižší je podíl lidí s obtížemi. "Prakticky všichni respondenti v produktivním věku bez vzdělání měli zdravotní problémy trvalého rázu," uvedli statistici. Podle nich je také alarmující, že mezi dotázanými se základním a středním vzděláním měla dlouhodobé potíže skoro čtvrtina. Z vysokoškoláků to byla desetina.

Méně trpí zdravotními problémy také lidé, kteří mají práci. O dlouhodobější nemoci se zmínilo 13 procent z nich. Mezi nezaměstnanými to byl každý čtvrtý. To podle statistiků ovlivňuje jejich případné uplatnění.

 

Počty lidí, které podle propočtů statistiků trápí dlouhodobé zdravotní potíže

Potíže

Počet lidí

Problémy s horními končetinami

87 500

Problémy s dolními končetinami

186 400

Problémy se zády či krkem

295 100

Kožní nemoci

81 400

Nemoci srdce a oběhové soustavy

255 500

Plicní či dýchací potíže

69 300

Nemoci žaludku

65 000

Cukrovka

58 500

Bolesti hlavy

31 700

Psychické či nervové poruchy včetně depresí

49 000

Celkem

1 340 800

zdroj: ČSÚ