Reakce lékaře

22.12.2008 22:11

Vážený pane Šlechto,

plně s Vámi souhlasím, svalový aparát je nejen lékaři opomíjen a podceňován, ale vnímání zdraví člověka je z hlediska oficiální medicíny naprosto nedostatečné. Sám jsem po menší autonehodě s poraněním CP pochopil jak následná svalová dysbalance, myogelózy a další reflexní změny ovlivní celkový stav, byť byla běžná vyšetření negativní. Pomohla mi jóga a prostředky alternativ. medicíny. Cvičit a starat se o páteř se ale musí pořád.Když lidem v lázeňské ordinaci radím, aby s páteří cvičili, že pohybový problém se dá řešit zase pohybem spolu s masážemi a dalšími metodami, které popisujete, tak mnozí odpovídají: "ale já se na zahrádce nacvičím dost".To je ale jiná kapitola.Vám se podařilo skloubit oficiální rehabilitační medicínu s tou komplementární a to je to nejlepší.Já nejsem žádný fenomén, pracuji jako řadový lékař v jedněch lázních, ale Vy mi mluvíte z duše.Vím, že to není jednoduché.Nadřazenost a ješitnost protagonistů školní medicíny je arogantní, ale přesto si myslím, že doba už začíná dávat za pravdu metodám, které používáte.Znal jsem jednu vynikající čínskou terapeutku, pracovala také s baňkami, mnoha lidem pomohla, ale česká závist a zloba jí donutili se stáhnout do ústraní.Už dávno někdy v 7O.-8O. letech v USA se psalo, že svaly odrážejí i činnost orgánů a jsou nesmírně důležitým médiem psychosomatických principů.To oba víme velmi dobře. Příběh ženy, která už nechodila
a kterou jste postavil na nohy ( uvedený v Aha), je hodný zápisu do učebnice, která ještě nebyla napsána.Možná časem.
Vnímám zejm. u mladé generace, která je mnohem vnímavější a která si své zdraví likviduje naprosto programově, určitou šanci prokázat správnost metody, kterou prosazujete. Něco už začala Kombercová se Svobodovou u pac. s roztroušenou sklerózou.
Propojení s akupunkturou, resp. baňkováním je perfektní. Určitě Vás doporučím, i když jsem si vědom, jak moc jste vytížen. Přesto přeji hodně elánu, výdrže a nezdolnosti-myslím, že budete mít následovníky. Možná byste měl pomýšlet o výchově svých žáků.

S pozdravem a přáním všeho dobrého Dr. Tomáš Záborský